עמוד:210

למתעניינים 40 קו המשווה הוא מעגל שקוטרו מ”ק 12 , 700–כ . א . מה אורכו של קו המשווה ? 1 ב . מטוס קל טס סביב קו המשווה בגובה של ק”מ מעל פני הקרקע . 2 בכמה ארוך מסלול הטיסה שלו מקו המשווה ? ג . דמיינו מעגל שקוטרו מ”ס 3 . בכמה יגדל היקף המעגל אם נגדיל את קוטרו מ”ק 1–ב ? ד . בשני הסעיפים הקודמים עסקתם במעגלים שקוטרם הוגדל מ”ק 1–ב : בסעיף ב הקוטר המקורי היה מ”ק 12 , 700 , ובסעיף ג הקוטר המקורי היה מ”ס 3 . באיזה מהמקרים היקף המעגל גדל יותר ? 41 נתאר לעצמנו שנקיף את כדור הארץ בחבל הארוך מהיקף כדור הארץ . ’מ 10–ב א . האם יוכל חתול לעבור בין החבל לבין כדור הארץ ? ב . האם יוכל פיל לעבור בין החבל לבין כדור הארץ ? ג . האם יוכל ילד לעבור ( בקומה זקופה ) בין החבל לבין כדור הארץ ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר