עמוד:206

30 כל אחת מהצורות שלפניכם נוצרה ממלבן שהוסיפו לו והסירו ממנו מלבנים ו / או חצאי עיגולים . מצאו על פי הנתונים את היקף הצורה ואת שטחה . עגלו את . 3–ל הרחבה 31 הקטע AB הוא רדיוס של מעגל המסורטט בתוך ריבוע ( ראו סרטוט . ( 1 כל אחת מצלעות הריבוע משיקה למעגל ( כלומר נוגעת בו בדיוק בנקודה אחת ( . הרדיוס AB מאונך לצלע הריבוע וחוצה אותה . נסמן : AB = מ”ס a א . בטאו באמצעות a את השטח הלבן שבין הריבוע לעיגול . ב . הריבוע בסרטוט 2 חופף לריבוע בסרטוט . 1 מסורטטים עליו ארבעה עיגולים חופפים . העיגולים משיקים זה לזה ולצלעות הריבוע . 1 כתבו באמצעות a ביטוי אלגברי המתאר את אורך הרדיוס של כל אחד מהעיגולים . 2 באיזה מהסרטוטים יש בתוך הריבוע שטח לבן גדול יותר : בסרטוט 1 או בסרטוט ? 2 הסבירו . ג . טלי סרטטה ריבוע שלישי החופף לשני הריבועים הקודמים , ועליו 16 עיגולים חופפים המשיקים זה לזה ולצלעות הריבוע ( ראו סרטוט . ( 3 טלי טוענת : החלקים הלבנים בשלושת הסרטוטים הם שווי–שטח . מה דעתכם ? סרטוט 2 סרטוט 3 סרטוט 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר