עמוד:204

26 הנקודות D–ו B , A , C נמצאות על ישר אחד . - A מרכז העיגול הכחול , - B מרכז העיגול הירוק . הנקודה D נמצאת על שני המעגלים , והנקודה - A על המעגל הירוק . א . סמנו מ”ס x–ב את אורך הרדיוס של העיגול הירוק , ובטאו באמצעותו : 1 את הקוטר של העיגול הכחול . 2 את היקף העיגול הירוק . 3 את שטח העיגול הכחול . ב . אם נגדיל פי 3 את הרדיוס של העיגול הירוק : 1 כיצד ישתנה הרדיוס של העיגול הכחול ? 2 פי כמה יהיה היקף העיגול הכחול גדול מהיקף העיגול הירוק ? 3 פי כמה יהיה שטח העיגול הכחול גדול משטח העיגול הירוק ? 27 בכל סרטוט הנקודה A היא מרכז העיגול הגדול . א . נתון : - A מרכז של שני העיגולים . ההפרש בין הרדיוסים של שני העיגולים שווה לרדיוס עיגול קטן . ב . נתון : מרכזי העיגולים הקטנים ( F–ו A , H ) נמצאים על הקוטר JE של העיגול הגדול . העיגולים הקטנים הם שווי–רדיוס . סמנו במשתנה r את אורך הרדיוס של העיגול הגדול , ובטאו באמצעות r את הגדלים האלה : 1 היקף העיגול הקטן שמרכזו . A 2 שטח העיגול הקטן שמרכזו . A 3 השטח הלבן . כתבו את התשובות באמצעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר