עמוד:203

23 בקונדיטוריה ” טעמי” אורזים עוגות עגולות בקופסאות בצורת ריבוע , כך שהעוגה נכנסת בדיוק לקופסה ( ראו ציור . ( א . הרדיוס של עוגה גדולה הוא מ”ס 25 . מהו היקף הקופסה שלה ? ב . ההיקף של קופסת עוגה בינונית הוא . ’מ 1 . 2 מה הקוטר של העוגה הבינונית בסנטימטרים ? ג . ההיקף של עוגה קטנה הוא מ”ס 62 . 8 . מה היקף הקופסה שלה ? ד . איזה היקף יותר גדול : היקף של עוגה או היקף הקופסה של אותה עוגה ? פי כמה ? ה . פי כמה גדול שטח הקופסה משטח העוגה ? 24 משפחת כדורי אוהבת שטיחים עגולים . בחדר השינה בבית משפחת כדורי יש שטיח עגול שהרדיוס שלו . ’מ 2 בסלון שלהם יש שטיח עגול שהרדיוס שלו . ’מ 4 בלי לחשב סמנו לגבי כל טענה אם היא נכונה או לא . א . קוטר השטיח בסלון גדול פי 2 מקוטר השטיח בחדר השינה . ב . שטח השטיח בסלון גדול פי 2 משטח השטיח בחדר השינה . ג . היקף השטיח בסלון גדול פי 2 מהיקף השטיח בחדר השינה . ד . שטח השטיח בסלון גדול פי 4 משטח השטיח בחדר השינה . 25 הנקודה A היא מרכז המעגל הגדול וגם מרכז המעגל הקטן . הרדיוס של המעגל הקטן הוא שליש מרדיוס המעגל הגדול . א . פי כמה גדול היקף העיגול הגדול מהיקף העיגול הקטן ? ב . פי כמה גדול שטח העיגול הגדול משטח העיגול הקטן ? ג . איזה חלק מהווה שטח הטבעת משטח העיגול הגדול ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר