עמוד:198

היקף של עיגול 8 לצורך ביצוע משימה זו יש להכין כלים שבסיסיהם עגולים ( לפחות 6-5 כלים שונים , ( נייר דבק לא שקוף , סרגל , מספריים ודף לבן חלק . א . הניחו את אחד הכלים העגולים על דף חלק , סרטטו את היקף הבסיס שלו וגזרו את העיגול שהתקבל . מצאו את קוטר העיגול על ידי קיפול . ב . הקיפו את הכלי בנייר דבק ( כמו באיור . ( הקפידו לגזור את נייר הדבק בדיוק לפי האורך של היקף הבסיס . הורידו את נייר הדבק מהכלי ומדדו את אורכו . ג . מהו היחס בין היקף המעגל לקוטר המעגל ? ד . מדדו כלים עגולים אחרים והשלימו את הטבלה . ( עגלו את המספרים עד לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית ( . ה . על פי הטבלה שערו מהו הקשר בין היקף המעגל לקוטר המעגל . היקף המעגל היחס בין היקף של מעגל לקוטר המעגל ( ) הוא מספר קבוע הגדול במעט . 3–מ קוטר המעגל את המספר הזה אי–אפשר לבטא באופן מדויק כשבר או כמספר עשרוני סופי או מחזורי . הוא מסומן באות היוונית ( פאי , ( והצגתו כמספר עשרוני מתחילה כך : 3 . 14159265358 כקירוב מקובל לכתוב אותו עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית : היקף המעגל 3 . 14 • = קוטר המעגל דיון 9 חוט מקיף בדיוק מעגל שקוטרו מ”ס 4 . קבעו איזו מהטענות נכונה . נמקו . א . אורך החוט הוא קצת פחות מ”ס 12–מ . ב . אורך החוט הוא מ”ס 12 בדיוק . ג . אורך החוט הוא בין מ”ס 12 . מ”ס 13–ל ד . אורך החוט שווה מ”ס 24–ל . ה . אורך החוט הוא בין מ”ס 24 מ”ס 27–ל . ו . אורך החוט גדול . מ”ס 27–מ היקף של מעגל אפשר לחשב באמצעות הנוסחה : P = 2 r כאשר r הוא רדיוס המעגל , ( perimeter ) P–ו הוא ההיקף . אפשר לחשב גם כך : , P = D כאשר ( diameter ) D הוא הקוטר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר