עמוד:196

ג . היקף ושטח של עיגול מה נלמד ? מעגל ועיגול היקף עיגול שטח עיגול מעגל ועיגול דיון 1 א . סמנו במחברת נקודה . M סמנו נקודה המרוחקת מהנקודה M מרחק של מ”ס 4 . סמנו עוד חמש נקודות המרוחקות מהנקודה M מרחק של מ”ס 4 . ב . האם יש עוד נקודות בעלות אותה התכונה ? אם כן , סמנו עוד עשר נקודות כאלה . ג . האם תוכלו למצוא את כל הנקודות בעלות התכונה הזאת ? מעגל הוא אוסף כל הנקודות שמרחקיהן מנקודה מסוימת שווים זה לזה . הנקודה המסוימת הזו נקראת מרכז המעגל . בסרטוט : הקו השחור הוא מעגל שמרכזו בנקודה . M עיגול הוא פנים המעגל והיקפו . בסרטוט : השטח הצהוב והקו השחור ביחד הם עיגול . רדיוס הוא קטע המחבר בין מרכז המעגל לנקודה על המעגל . בסרטוט : הקטע MB הוא רדיוס , וכך גם כל שאר הקטעים הצבועים בירוק . ד . הסבירו מדוע בסרטוט שבמסגרת מסומן שהקטעים האפורים שווים זה לזה . 2 א . סרטטו מעגל בעזרת חפץ מסביבתכם . קפלו את העיגול שהתקבל לשני חלקים חופפים , ופתחו אותו . קפלו את העיגול שוב לשני חלקים חופפים , כך שייווצר קו קיפול אחר - ופתחו . קפלו את העיגול שוב ושוב באותו אופן , כך שייווצרו קווי קיפול נוספים . ב . מה משותף לקווי הקיפול שנוצרו ? ג . אם כל קווי הקיפול עוברים דרך אותה נקודה ? מה מאפיין את הנקודה הזו ? קוטר הוא קטע המחבר בין שתי נקודות על המעגל ועובר דרך מרכז המעגל . בסרטוט : הקטע BC הוא קוטר של המעגל שמרכזו . F כל קוטר מורכב משני רדיוסים . אם אורך הרדיוס של המעגל הוא r אז אורך הקוטר הוא . 2 r ( הסבירו מדוע ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר