עמוד:195

למתעניינים 56 על דף משובץ מסורטטים מרובעים שאלכסוניהם ניצבים זה לזה . א . 1 חשבו את שטחי המרובעים ( ביחידות של משבצת . ( 2 סרטטו במחברת מרובע משלכם שאלכסוניו מאונכים זה לזה , וחשבו את שטחו ( ביחידות של משבצת . ( ב . שערו אם יש קשר בין שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה לבין אורכי האלכסונים . אם כן , סמנו את אורכי האלכסונים במשתנים , y–ו x וכתבו ביטוי אלגברי המתאר את שטח המרובע . ג . במרובע AFBE שבסרטוט המוקטן אורך האלכסון EF הוא מ”ס 8 . כתבו ביטוי אלגברי המייצג את שטח המרובע . AFBE ( האורכים בסרטוט בסנטימטרים ( . ד . נמקו את הטענה : שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה הוא מחצית המכפלה של אורכי האלכסונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר