עמוד:189

הרחבה 43 לפניכם סרטוטים מוקטנים של ריבוע , משולש ישר–זווית ומקבילית , ושטחיהם . חשבו בעזרתם את שטחי הצורות הבאות . ( היעזרו בנייר שקוף ( . דיון 44 הציעו דרכים שונות לחשב את שטחי המצולעים . היעזרו בכלי מדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר