עמוד:173

2 לפניכם מקביליות . בכל מקבילית מסורטטים קטעים שונים . אילו מהקטעים הם גבהים של המקבילית ? הסבירו . ( היעזרו בכלי מדידה ( . דיון 3 א . כמה גבהים אפשר לסרטט במקבילית ? הסבירו . ב . סרטטו מקבילית משלכם והעבירו בה את כל הגבהים . כמה גבהים אפשר להעביר לכל צלע ? האם כולם שווים באורכם ? כמה גבהים אפשר להעביר מכל קדקוד ? האם כולם שווים באורכם ? ג . סרטטו מקבילית שאחד מהגבהים שלה נמצא בחלקו בתוך המקבילית ובחלקו מחוץ למקבילית . שטח של מקבילית תזכורת במקבילית כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו ושוות זו לזו . במקבילית ABCD שבסרטוט : BC || AD–ו AB || CD 1 BC = AD–ו AB = CD 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר