עמוד:164

26 סרטטו שלושה משולשים : משולש שכל זוויותיו חדות , משולש ישר–זווית ומשולש בעל זווית קהה . בכל משולש סרטטו את כל הגבהים . 27 נכון או לא נכון ? הסבירו . א . קיים משולש שכל הגבהים שלו נמצאים בתוכו . ב . כל גובה במשולש שווה באורכו למרחק בין צלע של המשולש לקדקוד שמולה . ג . גובה שיוצא מקדקוד מסוים של משולש קטן באורכו מכל צלע שיוצאת מאותו קדקוד . ד . קיים משולש שאורך אחד הגבהים שלו גדול מאורך אחת הצלעות . ה . קיים משולש שאורך אחד הגבהים שלו שווה לאורכה של אחת הצלעות . הרחבה 28 בכל סעיף נסו לסרטט משולש מתאים . אם לדעתכם אי–אפשר לסרטט משולש כזה , הסבירו מדוע . א . משולש ששלושת הגבהים שלו עוברים בתוכו . ב . משולש ששניים מהגבהים שלו עוברים בתוכו והגובה השלישי עובר מחוץ לו . ג . משולש שגובה אחד שלו עובר בתוכו ושני גבהים עוברים מחוץ לו . ד . משולש ששלושת הגבהים שלו עוברים מחוץ לו . ה . משולש שיש לו גובה המתלכד עם אחת הצלעות . שטח של משולש כלשהו דיון 29 א . אבי סרטט שני משולשים ישרי–זווית בעלי ניצב משותף , כמו בסרטוט . 1 נמקו מדוע המצולע שהתקבל משני המשולשים גם הוא משולש . 2 האם ניתן באופן דומה להרכיב משני משולשים ישרי–זווית משולש שיש לו זווית קהה ? משולש ישר–זווית ? אם כן , הציעו דוגמאות ( בעזרת סרטוט או בעזרת תיאור . ( אם לא , הסבירו מדוע . ב . הציעו דרך למציאת שטח המשולש חד–הזוויות שאבי סרטט . היעזרו בכלי מדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר