עמוד:161

18 מצאו את שטח המצולע שבסרטוט ( ביחידות של משבצת . ( 19 מפרשי הסירות של חברת "הנהר" מורכבים משני משולשים ישרי–זווית בעלי ניצב משותף , שאורכו 5 מ' ( הקטע AD בתרשים . ( אורכי הניצבים האחרים של שני המשולשים BD–ו CD ) בתרשים ) משתנים בהתאם לדרישות הלקוח . שלמה הזמין סירה שבמפרש שלה הניצב BD ארוך פי 2 מהניצב . CD נסמן : x מ' CD = א . כתבו באמצעות x ביטויים אלגבריים המייצגים את שטחי המשולשים ADB–ו ADC במפרש של שלמה . ב . שטח המפרש של שלמה הוא ר"מ 45 . מצאו את אורכי הקטעים BD–ו CD במפרש שלו . 20 לפי הנתונים בסרטוטים המוקטנים מצאו את אורכי הקטעים המסומנים בעזרת משתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר