עמוד:156

שטח משולש ישר - זווית דיון 4 א . סרטטו משולש ישר–זווית וגזרו אותו . סמנו את זוויות המשולש בשלושה צבעים שונים . העתיקו את המשולש כך שיתקבל משולש חופף , וצבעו את זוויותיו בדיוק כמו במשולש הראשון . הרכיבו משני המשולשים מלבן . הסבירו מדוע אכן קיבלתם מלבן . ב . מצאו את שטח המלבן שקיבלתם בסעיף א . ( היעזרו בכלי מדידה ( . ג . מצאו את שטחו של כל אחד מהמשולשים שהכנתם בסעיף א . ד . הציעו דרך לחשב את שטחו של משולש ישר–זווית כלשהו . איך מחשבים שטח של משולש ישר–זווית ? כדי לחשב שטח של משולש ישר–זווית אפשר להכין משולש חופף לו , ולהרכיב מלבן משני המשולשים ( כמו בסרטוט . ( שטח המלבן שהתקבל שווה למכפלת האורכים של ניצבי המשולש ישר–הזווית . ( הסבירו מדוע ( . בסרטוט : שטח המלבן AMCB שהתקבל הוא . AB ב BC שטח המשולש ישר–הזווית ( בסרטוט ABC •) שווה למחצית משטח המלבן שהתקבל , כי שטח המלבן מורכב משטחי שני המשולשים החופפים . בסרטוט : שטח המשולש ABC הוא : ב AB ב BC 2 מכאן : השטח של משולש ישר–זווית הוא מחצית המכפלה של אורכי הניצבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר