עמוד:153

47 בכל סעיף נמקו מדוע הזוויות המסומנות בסרטוט בצבע ירוק הן זוויות שוות . 48 לפניכם סרטוט של המקבילית . PRST א . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את גודלי הזוויות של המקבילית . ב . חשבו את גודלי הזוויות בין האלכסון PS לבין כל צלעות המקבילית . הרחבה 49 הנקודות K–ו M שבסרטוט נמצאות על צלעות המשולש . ACB נתון : CK AB א . נמקו לפי הנתונים בסרטוט מדוע המרובע MCBP הוא מלבן . ב . נתון : A = 42 ! 1 חשבו את גודלי הזוויות של המשולשים ACB , CBK PBK–ו . 2 חשבו את זוויות המרובעים . PKCB–ו MKBC 50 הנקודות F–ו M , T נמצאות על צלעות המשולש . KJP א . חשבו את גודלי הזוויות במשולש . KTM ב . חשבו את גודלי הזוויות בטרפז . TJFM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר