עמוד:151

40 בכל סעיף נתון טרפז . מצאו את זוויות הטרפז החסרות . דוגמה נמצא את זוויות הטרפז ADEB שבסרטוט . לשם כך נאריך חלק מצלעות הטרפז ( כמו בסרטוט . ( 2 הזוויות A ו– D הן זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים , 1 ולכן שוות . מכאן : . D = 50 ! D ו– D הן זוויות צמודות ולכן סכומן . 180 ! ומכאן : D = 130 ! DEB = DEF + FEB = 90 ! + 30 ! = 120 ! FEB • הוא משולש ישר–זווית ( הסבירו מדוע . ( מכאן : EBF = 60 ! 41 חשבו את הזוויות של כל אחד מהטרפזים שלפניכם . נמקו את חישוביכם . הרחבה 42 הנקודה T נמצאת על הבסיס KA של הטרפז FBAK שבסרטוט . נתון : BT || KF א . נמקו מדוע . K + A = 90 ! ב . נתון : A גדולה . K–מ 50 !–ב 1 מצאו את זוויות המשולש . ABT 2 מצאו את זוויות הטרפז . KFBA סרטוט 1 סרטוט 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר