עמוד:146

24 בכל סעיף מצאו את הזוויות החדות של המשולש . ADK 25 בכל סעיף הקטע AM חוצה את . DAK חשבו את זוויות המשולש . AKM נמקו . 26 בכל סעיף חשבו את גודלי הזוויות החדות של המשולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר