עמוד:136

ב . זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות מה נלמד ? זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות זוויות בין ישרים מקבילים וחותך זוויות במקבילית ובטרפז זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות 1 שני הישרים ST–ו KM שבסרטוט נחתכים על ידי הישר . PD סביב כל אחת מנקודות החיתוך ( B–ו A ) נוצרים שני זוגות של זוויות קדקודיות וארבעה זוגות של זוויות צמודות . א . כתבו זוגות של זוויות קדקודיות . ב . כתבו זוגות של זוויות צמודות . דיון 2 בכל אחד מהסרטוטים מופיעים שני ישרים b–ו a וישר n החותך אותם . בכל סרטוט תארו את מיקום הזוויות המסומנות ביחס לישרים b–ו a ולישר החותך . n הזוויות המסומנות באותו צבע במשימה 2 נקראות זוויות מתאימות . כאשר ישר חותך שני ישרים אחרים נוצרות שמונה זוויות . זוויות מתאימות הן זוויות הנמצאות באותו צד של הישר החותך ובאותו צד של שני הישרים הנחתכים . דוגמה הישר k בסרטוט חותך את הישרים . b–ו a הזוויות א ו–ה נמצאות שתיהן מימין לישר החותך k ומעל שני הישרים הנחתכים b–ו a ( זווית א מעל הישר a וזווית ה מעל הישר ;( b לכן הזוויות א ו–ה הן זוויות מתאימות . כאשר ישר חותך שני ישרים אחרים , נוצרים ארבעה זוגות של זוויות מתאימות . בסרטוט : א , ה–ו ב , ו–ו ג , ז–ו ד ו–ח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר