עמוד:133

67 הישרים DC–ו MB נחתכים בנקודה ; O NL חוצה את זווית . MOD האם NL חוצה גם את זווית ? COB נמקו את תשובתכם . הרחבה 68 הישרים CD–ו AB שבסרטוט נחתכים בנקודה ; O OL חוצה את הזווית OM–ו , AOD חוצה את הזווית . COB האם הנקודות M–ו O , L נמצאות על אותו ישר ? נמקו את תשובתכם . 69 בכל סעיף קבעו אם ייתכן שהזוויות ו–• הן זוויות קדקודיות . אם כן , סרטטו דוגמה מתאימה . אם לא - הסבירו מדוע לא . א . ו–• הן זוויות חדות . ב . ו–• הן זוויות קהות . ג . אחת משתי הזוויות חדה והאחרת קהה . ד . סכום שתי הזוויות הוא . 180 ° 1 ה . • = 2 משימות לסיכום 70 לפניכם שלוש זוויות . היעזרו במד–זווית וסרטטו לכל אחת מהן חוצה זווית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר