עמוד:132

64 בכל סרטוט נתונים ישרים BD–ו AC החותכים זה את זה . א . מצאו את גודלי הזוויות : 1 x 2 y 3 z ב . מצאו את גודלי הזוויות : 1 BPC 2 CPD 3 DPA ג . מצאו את גודלי הזוויות : 1 BPC 2 BPA 65 הישרים KL–ו AD , BE שבסרטוט נחתכים בנקודה . O נתון : KOB = 60 ° , AD BE OC חוצה זווית . BOD חשבו את גודלי הזוויות , . •–ו הרחבה 66 חמשת הישרים שבסרטוט נחתכים בנקודה אחת . מהו סכום הזוויות המסומנות ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר