עמוד:129

דיון 54 המצולע הצהוב שבסרטוט מורכב מהמלבנים . BCDE–ו ABEF דני טוען שהמצולע הצהוב הוא מלבן . הוא מנמק : הזוויות F–ו A ישרות כי ABEF הוא מלבן , והזוויות C–ו D הן ישרות כי BCDE הוא מלבן . האם טענתו של דני נכונה ? האם הנימוק שלו נכון ? 55 בסרטוט שלפניכם נתון : הזוויות CBD–ו ABD הן זוויות צמודות , BF חוצה את הזווית BE , CBD חוצה את הזווית , ABD CBD = 70 ° א . מצאו את גודלי הזוויות : 1 ABD 2 DBF 3 DBE 4 FBE ב . איזו זווית נוצרת בין שני חוצי הזוויות ? 56 א . 1 אחת משתי זוויות צמודות היא בת . 106 ° סרטטו סקיצה של זוג זוויות צמודות מתאימות . לכל אחת מהן סרטטו את חוצה הזווית . 2 הראו באמצעות חישוב כי חוצי הזוויות שסרטטתם מאונכים זה לזה . ב . ראובן טוען : בכל זוג זוויות צמודות - חוצי הזוויות מאונכים זה לזה . האם ראובן צודק ? הסבירו . חוצי הזוויות של זוויות צמודות מאונכים זה לזה . בסרטוט : CF–ו CE הם חוצי זוויות צמודות , ומכאן : FCE = 90 ° 57 הנקודות C–ו B , A שבסרטוט נמצאות על ישר אחד . BE חוצה את הזווית , CBD BF חוצה את הזווית . ABD מצאו בשתי דרכים את גודל הזווית המסומנת ב–• . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר