עמוד:125

37 נתון : ; ABC = 72 ° הקרן BD מחלקת את ABC לשתי זוויות שההפרש ביניהן הוא . 40 ° מצאו את הגדלים של שתי הזוויות שהתקבלו . הרחבה 38 הסכום של שתי זוויות הוא , 102 ° וההפרש ביניהן הוא . 18 ° מצאו את גודלי הזוויות . פרטו כיצד מצאתם . כאשר לכמה זוויות יש קדקוד משותף , אפשר לסמן אותן בעזרת שלוש אותיות כפי שלמדתם , ואפשר לסמן אותן בשם הקדקוד בתוספת מספר . בסרטוט : לזווית המסומנת בצבע אפשר לקרוא , CAD ואפשר לקרוא לה . A 2 הרחבה 39 המשולש ABE הוא משולש ישר–זווית . ( A = 90 ° ) נתון : AP BE , A = E , A = B 1 2 א . נמקו מדוע סכום הזוויות במשולש ABE הוא . 180 ° ב . מהו סכום הזוויות במשולש ? APE 40 נמקו לפי הנתונים בסרטוט מדוע . ACM = BCP דיון 41 בסרטוט שלפניכם נתון : = נמקו מדוע . DBM = ABP

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר