עמוד:118

קרן שיוצאת מקדקוד הזווית ומחלקת את הזווית לשתי זוויות שוות נקראת חוצה זווית . בסרטוט : הקרן BD היא חוצה זווית של , ABC כלומר : ABD = DBC 16 האם אפשר לקבוע על פי הנתונים בסרטוט אם הישר המסומן בכחול הוא חוצה זווית של זווית כלשהי בסרטוט ? אם כן , ציינו את שם הזווית . אם לא , הסבירו מדוע לא . 17 לפניכם סרטוט של הזווית . K בכל סעיף סרטטו את הזווית המבוקשת בעזרת העתקה , קיפול , גזירה וכדומה . א . 1 סרטטו זווית שהיא מחצית K–מ וסמנו אותה ב–• . 2 בטאו את K באמצעות . ב . סרטטו זווית הגדולה פי K–מ 2 ובטאו אותה באמצעות . ג . סרטטו זווית השווה לסכום הזוויות שסרטטתם בסעיפים א ו–ב ובטאו אותה באמצעות . ד . סרטטו זווית השווה להפרש בין הזוויות שסרטטתם בסעיפים א ו–ב ובטאו אותה באמצעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר