עמוד:116

11 המשולש PBD שבסרטוט הוא משולש ישר–זווית . הנקודות C–ו A נמצאות על הצלע , PD והנקודה H על צלע . BP K היא נקודת החיתוך של הקטעים , DH–ו BC F–ו היא נקודת החיתוך של הקטעים . DH–ו AB DHB–ו BCD הן זוויות חדות . בכל סעיף : 1 כתבו את שם הזווית המתקבלת . 2 אם אפשר , קבעו אם הזווית היא חדה , קהה , ישרה או שטוחה . נמקו . דוגמה נמצא את ההפרש . DBP - DBA אם נסמן את שתי הזוויות בצבעים ( כמו בסרטוט ) נקבל : DBP - DBA = קל לראות ABP–ש היא זווית חדה , כי היא קטנה מהזווית הישרה . DBP 12 בכל סעיף קבעו אם הטענה נכונה או לא נכונה . נמקו . א . הסכום של שתי זוויות ישרות הוא זווית שטוחה . ב . הסכום של שתי זוויות חדות הוא זווית קהה . ג . ההפרש בין זווית שטוחה לזווית קהה הוא זווית חדה . ד . ההפרש בין זווית שטוחה לזווית חדה הוא זווית חדה . ה . כל זווית בין אלכסון של ריבוע לצלע של הריבוע היא זווית חדה . 13 בכל סעיף נתון סרטוט של מרובע . ABDC קבעו לפי הנתונים בסרטוט אם כל זוג של זוויות נגדיות במרובע שוות זו לזו . נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר