עמוד:114

7 בכל סעיף נתונה זווית . סרטטו זווית שהיא הסכום של הזווית הנתונה עם זווית ישרה . סמנו בקשת את הזווית שהתקבלה וציינו את הסוג שלה . 8 בכל סעיף נתונה זווית . סרטטו זווית השווה להפרש בין הזווית הנתונה לזווית ישרה . סמנו בקשת את הזווית שהתקבלה וציינו את הסוג שלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר