עמוד:104

25 א . כתבו מספר כלשהו ( המספר המקורי . ( חסרו 8 מהמספר המקורי . כפלו את התוצאה . 6–ב חסרו מהמכפלה מספר קטן 18–ב מהמספר המקורי . חלקו את התוצאה . 5–ב התוצאה שהתקבלה קטנה 6–ב מהמספר המקורי ( אם לא התקבלה תוצאה כזו - חשבו שוב . ( ב . כתבו מספרים אחרים , חיוביים ושליליים , וחזרו על כל הפעולות שבסעיף א . ג . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את התוצאה המתקבלת בסעיף א . פשטו את הביטוי והראו שתמיד מתקבלת תוצאה קטנה 6–ב מהמספר המקורי . 26 לכל ביטוי כתבו ביטוי בלי סוגריים השווה לו . | 10 - ( b + 20 ) ב | - ( x - 3 . 5 ) ג | 0 - ( b + 15 ) ד | a - ( b - 45 ) א 27 לכל ביטוי כתבו ביטוי בלי סוגריים השווה לו . היעזרו בחוק הפילוג וכנסו איברים דומים כשאפשר . דוגמה 5 x - 2 ( 7 + x ) = 5 x + ( -1 ) 2 ( 7 + x ) = 5 x + ( -2 ) ( 7 + x ) = במקום לחסר מספר ( או ביטוי ) מחברים את הנגדי . 5 x + ( -14 ) + ( -2 x ) = לפי חוק הפילוג 5 x + ( -2 x ) + ( -14 ) = לפי חוק החילוף וחוק הקיבוץ אפשר לשנות את סדר המחוברים . 5 x - 2 x - 14 = במקום לחבר מספר ( או ביטוי ) מחסרים את הנגדי . 3 x - 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר