עמוד:102

דיון 16 כתבו אם שני הביטויים נגדיים זה לזה . | 7 - 5 x 5 x - 7 ב | 2 x x ( -2 ) א שני ביטויים הם נגדיים אם סכומם שווה 0–ל או אם ביטוי אחד מתקבל מהאחר על ידי כפל .-1–ב דוגמה x - 6 6 - x 1 הביטויים נגדיים כי : ( 6 - x ) + ( x - 6 ) = 6 - x + x - 6 = 0 דוגמה a - b b - a 2 הביטויים נגדיים כי : ( -1 ) ( a - b ) = -a + b = b - a 17 כתבו אם שני הביטויים שווים או לא שווים . אם הם לא שווים , האם הם נגדיים ? 18 מצאו לכל ביטוי את הביטוי הנגדי לו ( ללא סוגריים . ( בדקו על ידי פעולת חיבור . דוגמה 1 דוגמה 2 19 פשטו את הביטויים . דוגמה 1 דוגמה 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר