עמוד:93

דיון 56 א . מהו לדעתכם התפקיד של הסימן “ - “ בתרגיל ? -10 : 2 ב . שני תלמידים הציעו תשובות שונות לסעיף א : מציאת המספר הנגדי של המספר הראשון 10 : 2 = ( -10 ) : 2 10 מציאת המספר הנגדי של המנה 10 : 2 = - ( 10 : 2 ) 10 : 2 מהי התשובה הנכונה ? הסבירו . כאשר בתחילת תרגיל חילוק מופיע הסימן , “ - “ אפשר לייחס לו כמה תפקידים . בכל המקרים מתקבלת אותה תוצאה . דוגמה - ( -35 ) : 7 1 אפשרות א : - ( -35 ) : 7 = 35 : 7 = 5 מציאת המספר הנגדי של המספר הראשון . אפשרות ב : - ( -35 ) : 7 = - ( -35 : 7 ) = - ( -5 ) = 5 מציאת המספר הנגדי של המנה . דוגמה -12 : 4 2 אפשרות א : -12 : 4 = ( -12 ) : 4 = -3 מציאת המספר הנגדי של המספר הראשון . אפשרות ב : -12 : 4 = - ( 12 : 4 ) = -3 מציאת המספר הנגדי של המנה . 57 חשבו . קו השבר משמש סימן לפעולת החילוק גם במספרים מכוונים . דוגמאות שימו לב : 58 חשבו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר