עמוד:87

חוקי החילוף והקיבוץ של הכפל , המתקיימים במספרים חיוביים , מתקיימים גם במספרים מכוונים . בביטוי חשבוני שיש בו רק פעולות כפל אפשר לשנות את סדר ביצוע הפעולות בעזרת חוקי החילוף והקיבוץ של הכפל , והתוצאה לא תשתנה . 32 א . הסבירו מדוע התוצאה בדוגמה 1 בעמוד הקודם היא מספר חיובי . ב . הסבירו מדוע התוצאה בדוגמה 2 בעמוד הקודם היא מספר שלילי . 33 חשבו בדרך הנוחה לכם . דיון 34 חשבו בדרך הנוחה לכם : ( -6 ) ( 1 + 1 ) 2 3 חוקי הפילוג של הכפל , המתקיימים במספרים חיוביים , מתקיימים גם במספרים מכוונים . 1 1 דוגמה ( -12 ) ( - ) 4 3 אפשר לחשב לפי סדר הפעולות : אפשר לחשב גם בעזרת חוק הפילוג של הכפל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר