עמוד:81

6 חשבו . 7 בכל תשבץ פתרו את התרגילים ובדקו : האם לשני התרגילים המסומנים בחצים יש אותה תוצאה ? הרחבה 8 בכל סעיף כתבו שני תרגילי כפל שהמספר הנתון הוא התוצאה שלהם . הרחבה 9 חשבו . 1 10 השלימו בכל סעיף שני תרגילים מתאימים , אם אפשר . אם אי–אפשר — הסבירו מדוע . 2 כמה תרגילים מתאימים אפשר למצוא לכל אחד מהסעיפים ? 11 נתון התרגיל : 17 = 595 פתרו בעזרתו את התרגילים האלה : | 35 ( -17 ) ב | ( -35 ) 17 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר