עמוד:70

לסימן “ + “ יש שני תפקידים : סימן של הפעולה חיבור חלק מהשם של מספר חיובי ( אין חובה לכתוב . ( לסימן “–“ יש שלושה תפקידים : סימן של הפעולה חיסור חלק מהשם של מספר שלילי סימן של הפעולה מציאת המספר הנגדי . 25 כתבו דוגמה לכל אחד מהתפקידים של הסימן ” + ” ושל הסימן . ” - ” 26 בכל סעיף כתבו מהו תפקידו של כל אחד מהסימנים ” - ” וחשבו . א | -7 + 5 ב | - ( -8 ) ג | -4 + 5 ד | - ( + 1 . 3 ) ה | - ( + 9 ) - 7 27 סמנו על כל אחד מהצירים את המספר הנגדי למספר הנתון . 28 רחל ולאה שוחחו על התפקיד של הסימן ” - ” כאן : . -5 רחל טענה שתפקידו של הסימן ” - ” כאן הוא חלק משם המספר . לאה טענה שתפקידו של הסימן ” - ” כאן הוא מציאת המספר הנגדי . מי מהן צדקה לדעתכם ? הרחבה 29 מצאו את המספר הנגדי . - ( - ( - ( -5 )))–ל תרגילי חיבור וחיסור שבהם המספר השני שלילי דיון 30 א . חשבו . 1 -8 - 5 2 10 - 2 3 -5 + 10 4 -25 + 10 ב . במה התרגילים שלפניכם שונים מהתרגילים בסעיף א ? 1 3 + ( - 7 ) 2 3 - ( -10 ) 3 -5 + ( -14 ) 4 7 - ( -20 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר