עמוד:68

17 חשבו . ( אפשר להיעזר בצירי–מספרים מצוירים או דמיוניים ( . מספרים נגדיים דיון 18 א . חשבו . ב . השלימו . שני מספרים שסכומם 0 נקראים מספרים נגדיים . דוגמה -4–ו 4 1 הם מספרים נגדיים כי . -4 + 4 = 0 אומרים : 4 נגדי -4–ו -4–ל נגדי . 4–ל דוגמה -7 . 2–ו 7 . 2 2 הם מספרים נגדיים כי . -7 . 2 + 7 . 2 = 0 דוגמה 8–ו -8 3 הם מספרים נגדיים כי . -8 + 8 = 0 דוגמה 0 4 נגדי 0–ל כי . 0 + 0 = 0 המספר 0 נגדי לעצמו . 19 בכל סעיף הראו שזוגות המספרים הם נגדיים וסמנו אותם על ציר–מספרים . 3 3 א | 2 , -2 ב | -1 , 1 ג | 7 . 2 , -7 . 2 ד | 0 , 0 ה | , - 4 4 מספרים נגדיים נמצאים על ציר–המספרים משני צדי האפס ובמרחקים שווים . 0–מ דוגמאות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר