עמוד:57

14 הנקודות על כל אחד מצירי–המספרים מסומנות באותיות . כתבו ליד כל נקודה מספר מתאים ( במדויק או בערך . ( הרחבה 15 על כל ציר–מספרים סמנו את המספר 1 במקום המתאים לו . הרחבה 16 כתבו ליד כל נקודה על הישר מספר מתאים ( בערך , ( כך שהישר יהיה ציר–מספרים תקין . הציעו אפשרויות שונות . 17 הטבלה שלפניכם מתארת רווחים והפסדים של כמה חברות במהלך השבוע הראשון והשבוע השני של טבת . א . כיצד אפשר לדעת אם באחד השבועות האלה החברה הרוויחה או הפסידה ? ב . מהי המשמעות של הנתון ח”ש 0 ? ג . אילו חברות נמצאות ברווח ואילו בהפסד בתום השבועיים הראשונים של טבת ? ד . מהו גודל הרווח או ההפסד של כל אחת מהחברות במהלך השבועיים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר