עמוד:52

א . מספרים מכוונים על ציר–המספרים מה נלמד ? מהם מספרים מכוונים ? ציר–מספרים ותכונותיו השוואת מספרים מכוונים מהם מספרים מכוונים ? דיון 1 לפניכם רשימת טמפרטורות שנמדדו במקומות שונים בעולם ביום מסוים : 12 ! C מעל לאפס - ירושלים 2 ! C מתחת לאפס - פריס 7 ! C מתחת לאפס - לונדון 20 ! C מעל לאפס - רומא 13 ! C מתחת לאפס - ניו–יורק 28 ! C מעל לאפס - קהיר . א . לכל אחת מהטמפרטורות הרשומות למעלה כתבו מהו המספר המתאים לה במדחום שלפניכם . ב . בכמה מעלות הטמפרטורה ברומא גבוהה מהטמפרטורה בירושלים ? ג . בכמה מעלות הטמפרטורה ברומא גבוהה מהטמפרטורה בפריס ? כאשר תיאור מילולי כולל מספר , לפעמים מתואר גם הכיוון של המספר ביחס לאפס . דוגמאות הטמפרטורה שנמדדה בירושלים היא 12 מעלות צלסיוס מעל לאפס . הטמפרטורה שנמדדה בפריס היא 2 מעלות צלסיוס מתחת לאפס . בדוגמאות האלה המילים המגדירות את הכיוון הן "מעל" ו"מתחת . " טמפרטורה מתחת לאפס מקובל לסמן בסימן מינוס . דוגמה הטמפרטורה בפריס היא -2 ! C ( קוראים ” מינוס 2 מעלות צלסיוס . ( ” מספרים מתחת לאפס נקראים מספרים שליליים . טמפרטורה מעל לאפס מקובל לסמן בסימן פלוס ( או לכתוב בלי סימן . ( דוגמה הטמפרטורה בירושלים היא + 12 ! C ( או . ( 12 ! C מספרים מעל לאפס נקראים מספרים חיוביים . למספרים חיוביים , שליליים 0–ו קוראים מספרים מכוונים , כי מתחשבים בכיוון שלהם על ציר–המספרים יחסית לנקודת האפס . מספרים מכוונים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר