עמוד:49

הידעתם ? בתנ"ך יש כמה אפשרויות לכתוב מספר . לפעמים המספר נכתב "כרגיל , " מהיחידות הגדולות לקטנות , כמו בדוגמה הזאת : " שש–מאות אלף ששלשת אלפים וחמש מאות וחמשים" ( במדבר א מו . ( המספר הוא 603 , 550 פקודים . אבל במקרים אחרים המספרים נכתבים מהיחידות הקטנות לגדולות , כמו בדוגמה הזאת : בני ישראל יצאו ממצרים לאחר " שלשים שנה וארבע מאות שנה" ( שמות יב מא . ( המספר הוא 430 שנה . משימות לסיכום 40 בבחירות למועצת התלמידים התמודדו שני מועמדים . מספר הקולות שקיבל המועמד המנצח היה גדול 125–ב ממספר הקולות שקיבל המועמד שהפסיד . בבחירות הצביעו 435 תלמידים . כמה תלמידים הצביעו בעד המנצח ? 41 כאשר נפטר ריצ'ארד השני , מלך אנגליה , בגיל , 33 היה מספר שנותיו כמלך גדול פי 2 מגילו בעת ההכתרה . א . 1 סמנו a–ב את גילו של ריצ'ארד השני בעת הכתרתו . כתבו באמצעות a ביטוי המתאר את מספר שנות מלכותו . 2 כתבו משוואה שבעזרתה אפשר למצוא את גילו של ריצ'ארד השני כאשר הוכתר למלך . פתרו את המשוואה וכתבו את גילו בעת הכתרתו ואת מספר שנות מלכותו . ב . 1 סמנו b–ב את מספר שנות מלכותו של ריצ'ארד השני . כתבו באמצעות b ביטוי המתאר את גילו בעת ההכתרה . 2 כתבו משוואה שבעזרתה אפשר למצוא את מספר שנות מלכותו . פתרו את המשוואה וכתבו את גילו בעת ההכתרה ואת מספר שנות מלכותו . 42 במאפייה יש שלושה עובדים : אופה מנוסה , מתלמד ומוכר . המתלמד משתכר בחודש ח"ש 4 , 000 יותר מהמוכר ח"ש 4 , 000–ו פחות מהאופה המנוסה . שלושת העובדים משתכרים בממוצע ח"ש 10 , 000 בחודש . מהו שכרו של האופה המנוסה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר