עמוד:48

37 מסלול הטיול של משפחת מנחם היה מורכב מהליכה במישור ומטיפוס על הר . הקטע של ההליכה היה ארוך פי 3 מהקטע של הטיפוס . אורך המסלול כולו היה מ"ק 20 . מהו האורך של קטע ההליכה ומהו האורך של קטע הטיפוס ? כתבו את הגדלים בטבלה . סמנו x–ב את האורך של קטע הטיפוס . סמנו את שאר הגדלים בעזרת מספרים , משתנים וביטויים . כתבו משוואה , פתרו אותה ובדקו את הפתרון . הציבו את פתרון המשוואה בביטויים שרשמתם בטבלה . כתבו תשובות לשאלות . 38 משפחת מנחם יצאה לטיול ולקחה 10 ליטרים מים . שלושה בני משפחה סחבו את המים : אבי סחב כמות מים גדולה פי 2 מזו של דני , והאב סחב כמות מים גדולה 6–ב ליטרים מזו של דני . כמה ליטרים מים סחב אבי ? כמה ליטרים מים סחב דני ? כמה ליטרים מים סחב האב ? השתמשו במשתנים וענו : כתבו את הגדלים בשאלה . בחרו גודל וסמנו אותו . x–ב סמנו את שאר הגדלים בעזרת מספרים , משתנים וביטויים . כתבו משוואה , פתרו אותה ובדקו את הפתרון . הציבו את פתרון המשוואה בביטויים שרשמתם בטבלה . כתבו תשובות לשאלות . 39 כאשר מתושלח היה בן מאה שמונים ושבע שנים , נולד בנו למך . מתושלח נפטר כשהיה בן תשע מאות שישים ותשע שנים . א . בן כמה היה מתושלח כאשר סכום הגילים שלו ושל למך היה 187 שנה ? ב . בן כמה היה מתושלח כאשר ההפרש בין גילו לגיל בנו למך היה 187 שנה ? ג . בן כמה היה מתושלח כאשר סכום הגילים שלו ושל למך היה 287 שנה ? ד . בן כמה היה מתושלח כאשר סכום הגילים שלו ושל למך היה 87 שנה ? כאשר למך היה בן מאה שמונים ושתיים שנים , נולד בנו נח . ה . בן כמה היה מתושלח כאשר נולד נכדו נח ? ו . בן כמה היה נח כאשר נפטר סבו מתושלח ? ז . בני כמה היו מתושלח , למך ונח כאשר סכום הגילים שלהם היה ? 1 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר