עמוד:34

מחשבים ולא רק * ... פתרון בעיות באמצעות עיגול או אומדן . 1 לפניכם ידיעות מעיתונים . בכל ידיעה סמנו את המספרים שנראים לכם מקורבים ולא מדויקים . א . בראשית שנת תשנ"ז הגיעו לארץ 7 , 000–כ עולים חדשים . 1 , 621 מהם הופנו לאזור הדרום . ב . במשך כ 11 שעות לא היו תאונות . ג . 37 % מבתי האב בישראל אכלו "גפילטע פיש" בפסח , בהם 13 % בתי אב שמוצאם מאסיה ומאפריקה . ד . בסיכום שנת תשס"ב הפסידה חברה מסוימת 92 מיליון שקל . . 2 בדו"ח של מועצת התלמידים יש מידע על פעילויות שונות של התלמידים . בכל ידיעה סמנו את המספרים שנראים לכם מקורבים ולא מדויקים . א . בשנת הלימודים השתתפו בפעילויות 1 , 500–כ תלמידים . ב . לקראת חג הפסח עבדו התלמידים למען הקהילה 8 , 000 שעות . ג . התלמידים כתבו עבודת חקר ובה 34 עמודים . ד . קבוצת התלמידים שעוזרים בהכנת שיעורי בית קיימה לא פחות 2 , 000–מ שיחות . ה . נבחרת בית הספר שהשתתפה בתחרות הרובוטיקה צברה 1 , 500 נקודות וזכתה במקום השני . . 3 בשנת תשס"א יצאו מחברה מסוימת 20 משלוחים של 17 , 345 פריטים בכל משלוח . לצורכי דיווח עיגלו את מספר הפריטים בכל משלוח למאות שלמות . מהו מספר הפריטים הכולל שדווח עליו ? . 4 גובהו של בניין רב–קומות הוא 20 מטרים בעיגול לעשרות . כתבו שתי אפשרויות לגובהו האמיתי של הבניין . . 5 בפארק שטח גדול שכולו פרחים טרופיים . בשטח 68 ערוגות , ובכל ערוגה 90 פרחים . מהי המכפלה הקרובה ביותר להערכת המספר הכולל של הפרחים הטרופיים ? א | 60 100 = 6 , 000 ב | 60 90 = 5 , 400 ג | 70 90 = 6 , 300 ד | 70 100 = 7 , 000 . 6 בבניין מסוים 18 דירות שוות בשטחן . שטח כל דירה הוא ר"מ 78 . מהו השטח הקרוב ביותר לשטח כל הדירות בבניין ? א | ר"מ 160 ב | ר"מ 1 , 000 ג | ר"מ 1 , 600 ד | ר"מ 2 , 000 . 7 המהירות הממוצעת של מכונית בזמן מירוץ הייתה מ"ק 147 לשעה . זמן המירוץ של המכונית הוא 30–כ דקות . מהו האומדן של אורך מסלול המירוץ ? * משימות 6-1 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 64–ו 55 , 54 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר