עמוד:31

48 לפניכם תרשים מוקטן של גינה . שתלו גדר שיחים מסביב לגינה . מחיר מטר אחד של הגדר הוא ח"ש 50 . מחיר הגדר כולה הוא ח"ש 1 , 000 . א . כתבו באמצעות a ביטוי אלגברי המתאר את אורך הגדר . ב . כתבו ביטוי אלגברי המתאר את מחיר הגדר . ג . כתבו משוואה שבעזרתה אפשר לחשב את ערך המשתנה . a ד . פתרו את המשוואה ומצאו את שטח הגינה . 49 פתרו כל משוואה בדרך הנוחה לכם ובדקו . 50 פתרו את המשוואות . הרחבה 51 שתי רכבות יצאו זו לקראת זו משתי ערים באותו הזמן . המרחק בין הערים הוא מ"ק 260 . המהירות של רכבת אחת היא מ"ק 140 לשעה , והמהירות של הרכבת האחרת היא מ"ק 120 לשעה . א . סמנו t–ב את הזמן מיציאת הרכבות ועד שחלפו זו על פני זו . כתבו ביטויים עבור המרחק שעברה בזמן זה כל אחת מהרכבות . ב . מה מתארת המשוואה ? 120 t + 140 t = 260 פתרו את המשוואה וענו : כמה זמן עבר מיציאת הרכבות עד שחלפו זו על פני זו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר