עמוד:18

כאשר כופלים או מחלקים את אגפי המשוואה באותו מספר ( חוץ - ( 0–מ מתקבלת משוואה חדשה שיש לה אותו פתרון כמו למשוואה המקורית . דוגמה 3 x = 9 למשוואות האלה יש אותו פתרון כמו למשוואה הנתונה : א . 15 x = 45 כדי לקבל משוואה זו כפלו 5–ב את כל אחד מאגפי המשוואה : 5 ב . x = 3 כדי לקבל משוואה זו חילקו 3–ב את כל אחד מאגפי המשוואה : 3 x : 3 = 9 : 3 או כפלו ב– 1 את כל אחד מאגפי המשוואה : 1 1 3 3 3 7 בכל סעיף השלימו את המשוואה התחתונה , כך שיהיה לה אותו פתרון כמו למשוואה העליונה . הסבירו . 8 בכל סעיף השלימו את המשוואות שמתחת למשוואה העליונה , כך שיהיה להן אותו פתרון כמו למשוואה העליונה . הסבירו . פתרון משוואה על ידי ביצוע פעולות באגפי המשוואה דיון 9 בכל סעיף בצעו את אותה הפעולה בשני האגפים של המשוואה , כך שתתקבל משוואה מהצורה מספר = משתנה ( לדוגמה : x = 12 או . ) b = 5 כתבו את הפעולה שביצעתם ואת פתרון המשוואה המקורית . 1 א | t + 8 = 15 ב | t - 5 = 30 ג | x = 2 . 5 ד | a : 5 = 13 ה | 3 x = 36 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר