עמוד:17

5 בכל סעיף השלימו את המשוואות שמתחת למשוואה העליונה , כך שיהיה להן אותו פתרון כמו למשוואה העליונה . הסבירו . דוגמה 2 1 x + 4 = 9 5 7 2 x + = 5 2 1 אם מחסרים 4 מכל אגף של המשוואה העליונה מתקבלת המשוואה : x + = 5 5 7 2 1 למשוואה זו אותו הפתרון כמו למשוואה , x + 4 = 9 כי כאשר מחסרים את אותו מספר 5 7 משני האגפים , מתקבלת משוואה שיש לה אותו פתרון כמו למשוואה המקורית . דיון 6 א . פתרו את המשוואה : x + 5 = 20 ב . את כל אחד מאגפי המשוואה שבסעיף א כפלו . 4–ב התקבלה המשוואה : ( x + 5 ) = 4 20 הראו שלמשוואה שהתקבלה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א . הסבירו מדוע גם למשוואות הרשומות למטה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א . 1 ( x + 5 ) 57 = 20 57 2 ( x + 5 ) = 20 3 13 . 4 ( x + 5 ) = 13 . 4 20 6 6 ג . את כל אחד מאגפי המשוואה שבסעיף א חילקו . 2–ב התקבלה המשוואה : ( x + 5 ) : 2 = 20 : 2 הראו שלמשוואה שהתקבלה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א . מיכאל טען שלכל המשוואות הרשומות למטה יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א . האם טענתו נכונה ? הסבירו . 1 ( x + 5 ) : 5 = 20 : 5 2 ( x + 5 ) : 100 = 20 : 100 3 ( x + 5 ) : 89 = 20 : 89 ד . האם למשוואה 0 ( x + 5 ) = 0 20 יש אותו פתרון כמו למשוואה שבסעיף א ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר