עמוד:5

את הסיפור שבמשימה 1 אפשר לתאר באמצעות המשוואה : . 200 + 40 x = 280 + 20 x משוואה היא שני ביטויים הקשורים ביניהם בסימן . = הביטויים נקראים אגפי המשוואה . דוגמאות x 200 + 40 x = 280 + 20 x האגף הימני של המשוואה האגף השמאלי של המשוואה 3 ( y + 4 ) = 15 האגף הימני של המשוואה האגף השמאלי של המשוואה מספר שהצבתו במשוואה יוצרת שוויון מספרי נקרא פתרון של המשוואה . דוגמה x + 14 = 3 x 1 x 7 הוא פתרון של המשוואה , כי אם מציבים את המספר 7 במקום , x מקבלים : 7 + 14 = 3 7 6 איננו פתרון של המשוואה , כי אם מציבים את המספר 6 במקום , x מקבלים : 6 + 14 3 6 דוגמה y ( 3 - y ) = 0 2 0 3 הוא פתרון של המשוואה , כי אם מציבים את המספר 3 במקום , y מקבלים : ( 3 - 3 ) = 0 גם 0 הוא פתרון של המשוואה , y ( 3 - y ) = 0 כי אם מציבים את המספר 0 במקום , y מקבלים : ( 3 - 0 ) = 0 יש משוואות שיש להן יותר מפתרון אחד ( שני פתרונות או יותר . ( 2 בכל סעיף נתונה משוואה ולידה רשימת מספרים . הציבו כל מספר מהרשימה במשוואה . כתבו את המספרים שהם פתרונות של המשוואה . 3 בכל סעיף נתונה משוואה ולידה רשימת מספרים . בדקו כל מספר מהרשימה וקבעו אם הוא פתרון של המשוואה . 4 באילו מהמשוואות שלפניכם 3 הוא פתרון של המשוואה ? | x + 4 = 7 ב | x ( x - 3 ) = 0 ג | 1 + 2 x = 9 ד | 5 - x = 2 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר