עמוד:6

יחידה 1 ילדים בעולם לומדים עברית Introducing yourself • Using a sentence without a verb . 1 צפו בסרטונים . 2 . Read how the children on pages 6 and 7 introduce themselves . How would you choose to introduce yourself ? 3 . Work with a partner . Each choose a person from one of the film clips . You have one minute to say as much as you can in Hebrew about the person you have chosen . Don't write anything down ! פרק 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר