עמוד:373

משוואות - חלק ג פתרון של משוואות ממעלה ראשונה הכוללות שברים פתרון בעזרת מבנה המשוואה פתרון בעזרת פעולות באגפי המשוואה אפשר לכפול את המשוואה במספר ולצמצם כדי לקבל משוואה ללא שברים . אם לאחר הצמצום עדיין המשוואה כוללת שברים , נכפול אותה שוב במספר עד שנקבל משוואה ללא שברים . 2 - 2 x x - 2 דוגמה : 2 x - = - 4 15 10 דרך א : נכפול כל אגף של המשוואה : 15–ב נצמצם : נקבל משוואה הכוללת שבר שהמכנה שלו . 2 נכפול 2–ב כדי לקבל משוואה ללא שברים ונפתור את המשוואה . אפשר לכפול תחילה כל אגף של המשוואה 10–ב ואחר כך לצמצם . נקבל משוואה הכוללת שבר שהמכנה שלו . 3 נכפול 3–ב ונקבל משוואה ללא שברים . דרך ב : כדי לקבל משוואה ללא שברים בשלב אחד , נכפול 30–ב שהוא המכנה המשותף 30 של . 15–ו 10 דוגמה 4 ב x - 3 = 4 : 1 דוגמה 2 - ( 1 4 + 2 x ) = 1 - 4 2 x : 2 x - 1 כאשר לשברים שווים יש מכנים מספריים שווים , גם המונים שווים . = 1 3 לכן : 2 - ( 1 + 2 x ) = 1 - 2 x x - 1 = 3 1 - 2 x = 1 - 2 x הפתרון : x = 4 הצבה של כל מספר במקום x יוצרת שוויון בין שני האגפים . מסקנה : כל מספר הוא פתרון של המשוואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר