עמוד:357

אחוזים א . אחוזים בייצוגים שונים ( עמ' ( 182-173 3 ( 2 ב . ( 4 14 % ב . ( 5 15 % א . 75 % , ב . כחולות : ; 30 חומות : ; 60 כהות : 90 ג . 100 % 4 7 3 1 1 ( 6 א . בחוג אחד : ; בשני חוגים : ; ביותר משני חוגים : ; בפחות משלושה חוגים : 10 10 2 10 1 1 ב . בחוג אחד : ; 20 בשני חוגים : ; 100 ביותר משני חוגים : ; 60 בפחות משלושה חוגים : ( 8 140 א . 0 . 5 , ב . 0 . 2 , 5 2 1 3 22 9 11 9 1 ג . 0 . 01 , ד . 0 . 45 , ה . 0 . 11 , ו . 0 . 09 , ז . 0 . 88 , ח . 0 . 3 , ט . 0 . 001 , 1 , 000 10 25 100 100 20 100 1 1 41 י . 0 . 41 , יא . 0 . 0005 , יב . ( 10 0 . 005 , א . 5 % ב . 50 % ג . 60 % ד . 15 % ה . 35 % ו . 80 % 200 2 , 000 100 ז . 99 % ח . 10 % ט . 95 % י . 30 % יא . 2 % יב . 1 % יג . 16 % יד . 75 % טו . 4 % טז . 75 % יז . 0 . 5 % יח . 0 . 1 % ( 11 א . 63 % ב . 20 % ג . 50 % ד . ( 12 70 % א . 70 % ב . 20 % ג . 1 לא הגיונית 2 לא הגיונית 3 הגיונית 4 לא הגיונית ד . משה ( 16 א . 90 % ב . ( 18 288 א . ( 19 20 % ב . ( 20 7 : 3 א . בשני המלונות מספר החדרים ליחידים גדול יותר ב . מלון "תאנה" ( 21 א . 45 גרם ב . 31 . 5 גרם ( 25 25 % ( 24 20 % ( 23 טענות ב , ג , ד ו–ה ( 28 א ( 27 א . 20 % בערך ב . 10 % בערך ג . 10 % בערך ( 29 המחשב של חנה ( 30 א . 100 % ב . 50 % . ג 20 % ד . 30 % ה . "ב ( 32 75 % דרורים 52 , " תלמידים יותר 60 % א ( 33 ב . 4 : 1 ג . במשפחת כהן ב . פתרון שאלות אחוזים ( עמ' ( 205-183 ( 2 א . 15 תלמידים ( 4 א . 84 תלמידים ב . 105 תלמידות ג . 20 ילדים ד . 60 % ה . 70 ספרים ו . 15 % ז . 62 . 5 % ח . ( 6 ג"ק 67 . 5 א . 186 חולים ב . ג"ק 5 ג . ( 7 17 % א . 768 ילדים ב . 25 % ג . 100 מדריכים 20 ( 8 בנים 20–ו בנות ( 9 א . ג"ק 28 ב . 25 % ג . ג"ק 450 ד . ( 11 1 % הרוטב הביתי מומלץ ( 14 א . 3 שאלות 1 ב . 75 % ג . 54 ד . ג"ק 45 ה . ( 17 26 א . 21 ב . 70 2 ( 18 תפירה : ח"ש 2 , 070 ; אפייה : 1 , 050 ( 20 ח"ש 2 , 300 רכיבים ( 21 א . מספר הבקבוקים ב . 300 סוללות ( 22 א . ביום הראשון ב . 625 מרואיינים ( 23 א . ₪ 6 . 25 a 4 ₪ 10 3 ₪ 100 2 ₪ 2 , 000 1 ב . ( 24 ₪ 1 . 16 a 4 ₪ 1 , 392 3 ₪ 17 . 4 2 ₪ 232 1 א . בערך 26 עמודים ב . בערך 257 עמודים 5 ( 25 א . פי ( 26 2 פי ( 27 3 א . ₪ 5 a 4 ₪ 10 3 ₪ 200 2 ₪ 100 1 ב . ₪ 287 2 ₪ 246 1 9 ₪ 0 . 82 a 4 ₪ 4 . 1 3 ה . ( 30 ₪ 4 , 000 ( 28 ₪ 1 a 4 ₪ 350 3 ₪ 200 2 ₪ 100 1 בערך 51 % –ב 41 ( 31 א . בערך 53 % –ב ב . בקניה ג . בערך 87 % –ב ד . בערך 8 , 000 פילים ( 33 א . ל"מ 150 2 ל"מ 200 1 ( 34 ל"מ 220 3 א . 20 % ב . ( 35 50 % א . 21 , 800–כ עגורים ( 36 א . ח"ש 391 . 6 ב . ג"ק 225 ג . ח"ש 14 , 520 ( 37 א . 1 . 12 x ב . 0 . 8 x ג . x ד . 20 ( 39 x תינוקות 111 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר