עמוד:356

תחום השליליות : x > 4 ד . ( 33 h ( -10 ) , h ( -50 ) א . תחום החיוביות : , x > 1 תחום השליליות : x < 1 ב . תחום החיוביות : , x > 3 תחום השליליות : x < 3 ג . תחום החיוביות : , x < 5 תחום השליליות : x > 5 ד . תחום החיוביות : כל , x תחום השליליות : אין ה . תחום החיוביות : , x > 0 תחום השליליות : x < 0 ו . תחום החיוביות : אין , תחום השליליות : כל ( 34 x ב . ( -2 , 0 ) , ( 0 , 4 ) ג . x < 2 ד . ( 35 x > 2 א . x < 4 ב . x > 0 ( 36 א . 1 ב . 3 ג . x > 6 ( 40 x > 5 ( 39 x = 4 , x = 2 . 5 ( 38 3 ( 41 ב . ;( 0 . 5 , 0 ) , ( 0 , 4 ) - p ( x ) ;( 2 , 0 ) , ( 0 , 10 ) - k ( x ) ;( -4 , 0 ) , ( 0 , 28 ) - v ( x ) ;( -3 , 0 ) , ( 0 , 9 ) - g ( x ) ;( 3 , 0 ) , ( 0 , 12 ) - f ( x ) - t ( x ) ;( 0 , 5 ) - h ( x ) ;( -8 , 0 ) , ( 0 , 4 ) - r ( x ) כל הנקודות על ציר x ג . f ( x ) יורדת , g ( x ) עולה , v ( x ) יורדת , k ( x ) עולה , p ( x ) עולה , r ( x ) עולה , h ( x ) קבועה , t ( x ) קבועה ד . - f ( x ) תחום החיוביות : , x < 3 תחום השליליות : ; x > 3 - g ( x ) תחום החיוביות : , x > 3 תחום השליליות : - v ( x ) ; x < 3 תחום החיוביות : , x < 4 תחום השליליות : ; x > 4 - k ( x ) תחום החיוביות : , x > 2 תחום השליליות : - p ( x ) ; x < 2 תחום החיוביות : , x > 0 . 5 תחום השליליות : ; x < 0 . 5 - r ( x ) תחום החיוביות : , x > 8 תחום השליליות : - h ( x ) ; x < 8 תחום החיוביות : אין , תחום השליליות : כל ; x - t ( x ) תחום החיוביות : אין , תחום השליליות : אין ב . פתרון אי–שוויונות על ידי ביצוע אותן פעולות בשני האגפים ( עמ' 171-163 בספר ) ( 4 א . x < 2 ב . x < 3 ג . x < 3 ד . x < 0 ה . x < 0 ו . x < 0 . 5 ז . x > 1 ח . ( 5 x > 0 . 5 א . x > 2 ב . x < 1 ג . x > 2 . 5 ד . x < 2 ה . x > 11 ו . x < 2 ז . x > 0 . 5 ח . ( 7 x > 0 . 5 א . x > 6 ב . x > 4 ג . x < 0 ד . x < 10 ה . x > 1 ו . x < 1 ז . x > 1 ח . ( 8 x < 1 א . x > 2 ב . x > 3 ג . x > 3 ד . x > 3 ה . x < 2 ו . x < 0 ז . x < 25 ח . x < 8 ט . x < 16 י . x > 1 יא . x < 1 יב . ( 10 x < 2 . 5 א . x < 14 ב . x < 12 1 ג . x < ד . x > 0 ה . x < 8 ו . x > 21 ז . x > 25 ח . ( 12 x > 4 א . x > 1 ב . x < 6 ג . כל x ד . x < 0 6 ה . x < 0 ו . x > 0 ז . x > 1 ח . x < 4 ט . אין פתרון י . x > 2 . 5 יא . כל x יב . אין פתרון ( 13 א . x < 1 ב . x > 1 ג . אין פתרון ד . x > 2 ה . x > 2 ו . כל x ז . אין פתרון ח . ( 14 x > 0 א . 4 ב . 1 ג . 3 ד . 2 ( 16 א . אין פתרון ב . כל ( 17 x א . 6 לכל היותר ב . מיכל - לא נכונה , דליה - נכונה , טובה - לא נכונה , רותי - נכונה , שירה - לא נכונה ( 18 א . ח"ש 700 ב . יותר 17–מ צופים ג . יותר 45–מ צופים ד . יותר 91–מ צופים 4 ( 19 פחות מחמש וחצי שעות ( 20 א . קטן מ"ס 31 . 75–מ ב . גדול מ– מ"ס 8 7 2 ( 21 א . לא יותר מ– 1 מ' ב . כן ( 22 לא ( 23 ציון גדול ( 24 50–מ א . x < 4 ב . x > 1 ג . x < 0 . ד x < 6 7 ה . ( 25 x > 1 א . 1 ב . 2 ד . ( 26 3 א . x > 0 ב . אבי ( 27 א . x > 2 ב . x < 0 ג . x > 4 ( 28 א . x < 0 ב . x < 4 ג . x < 0 ד . x < 2 ה . כל x ו . אין פתרון ( 29 א . x < 6 ג . x < 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר