עמוד:353

ג . כעבור 9 דקות ד . נוזל א ( 13 ו . המכונית , f ( x ) = 70 x המשאית g ( x ) = 90 x - 40 ז . כעבור שעתיים ח . ( 15 מ"ק 140 א . בשעה 8 : 30 ב . מ"ק 57 . 6 ג . בשעה 8 : 00 ובשעה ( 16 9 : 00 ג . המונית , f ( x ) = 86 x המכונית g ( x ) = 74 x + 560 ד . 1 כעבור 3 . 5 שעות ( 17 מ"ק 301 2 כעבור 6 שנים ( 19 א . כעבור 2 . 5 שעות ב . ( 20 מ"ק 210 ב . מילאו במשך 3 ימים , רוקנו במשך 7 ימים ג . 10 . 5 טונות ( 21 א . בשעה 8 : 10 ב . 80 ° C 1 ( 22 א . למכונית - הגרף הכחול , למשאית - הגרף האדום ב . זה לקראת זה ג . כעבור 3 שעות 2 א . למכונית - הגרף הכחול , למשאית - הגרף האדום ב . באותו כיוון ג . כעבור 7 שעות ( 23 א . בשעה 9 : 12 ב . ( 24 ק"מ 48 א . 1 ב . 6 שנים 6 ( 27 מ"ק 9000 ( 25 שעות , מ"ק 360 ( 28 א . בשבוע 35–ה אחרי תחילת המכירה ב . ( 29 ₪ 52 , 500 א . 6 שעות ב . מ"ק 96 2 ( 30 יוסי חלף על פני איציק לאחר שעה ולאחר שעתיים ( 31 גב' לוי ( 33 א . 1 ג . כעבור 45 דקות 7 ( 34 א . 4 שעות ב . ( 35 מ"ק 160 ( ראו סרטוט משמאל ) א . תחילה כעבור 50 דקות מתחילת הנסיעה , 2 ולאחר מכן כעבור 3 . 5 שעות מתחילת הנסיעה ב . תחילה במרחק של מ"ק 66 , 3 ולאחר מכן במרחק של מ"ק 200 ( 36 א . לאחר 7 שעות מתחילת התהליך ב . ק"מ 350 ( 38 א . כעבור 10 שעות ב . 3 ( 39 מ"ק 100 שעות , מ"ק 360 ( 40 א . 6 ימים ב . 360 חלקים ( 41 א . כעבור 6 . 5 שעות ב . מ"ק 468 ( 42 ( ראו סרטוט ( 1 בשעה 13 : 00 במרחק מ"ק 80 מתל אביב ובשעה 15 : 00 במרחק של מ"ק 120 מתל אביב ( 43 ( ראו סרטוט ( 2 א . כעבור 1 . 8 שעות ( שעה 48–ו דקות ) ב . המשאית מ"ק 90 , המכונית הפרטית מ"ק 162 יחס ופרופורציה א . יחס ( עמ' ( 111-89 ( 3 א . 2 : 5 7 1 : 4 6 1 : 4 5 1 : 4 4 3 : 4 3 10 : 3 2 4 : 1 1 ( 7 א . 1 : 8 ב . 1 : 20 ג . 8 : 15 ד . ( 8 1 : 2 א . 10 : 1 ב . 1 : 5 ג . 60 : 1 ד . 1 : 12 ה . 300 , 000 : 1 1 ו . 4 : 9 ז . 1 : 50 ח . ( 9 3 : 10 א . 3 , 1 ו– ( 10 4 א . 1 : 3 ב . בריכה , 30 - יצירה 90 - ג . 1 : 3 ד . 4 4 1 ה . פי , ב , א ( 11 3 ג ( 12 ה–ו א . 2 ו– 3 ב . 1 ו– ( 14 5 א . 1 : 4 ב . בתכלת , בצהוב 5 5 7 1 1 ( 15 א . 2 1 : 1 1 ב . ( 16 2 1 : 2 1 א . 7 : 9 ב . , ג , ב ( 17 ד ה–ו 16 3 2 5 1 ( 18 א . 1 : 5 ב . 5 : 1 ג . ד . ( 21 א . קופסאות 5 , 2 ו– 7 ב . מספר הכפתורים מתחלק ( 3 + 2 ) 5–ב 6 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר