עמוד:345

D 157 היא נקודה על הצלע AB של המשולש . ABC נתון : AD = DC = CB ( ראו סקיצה ( . א . בכל שורה בטבלה השלימו את גודלי הזוויות החסרות ( או ביטויים מתאימים ) על פי הזוויות הנתונות . ב . x הוא גודל הזווית . < A 1 בטאו באמצעות x את . < BCD 2 מהם ערכי x שעבורם › BCD הוא משולש חד–זוויות ? קהה–זווית ? ישר–זווית ? כתבו משוואות או אי–שוויונות מתאימים ופתרו אותם . 158 משולש BDE הוא משולש שווה–שוקיים : BE = BD הנקודות A–ו C נמצאות על המשך הבסיס . EBC = DBA הוכיחו שהמשולש ABC הוא שווה–שוקיים . › ABC 159 הוא משולש שווה–שוקיים : AB = AC הקטעים BF–ו EC נחתכים בנקודה . D נתון : AE = AF הוכיחו כי . F = E › ABC 160 הוא משולש שווה–שוקיים : AB = AC הקטעים BF–ו EC נחתכים בנקודה . G נתון : BE = CF א . הוכיחו : BF = CE ב . הוכיחו : B = C ג . מצאו דרך נוספת להוכיח את הטענות בסעיפים הקודמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר