עמוד:322

69 בין המשתנים t–ו y קיים יחס הפוך . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי לפונקציה f ( t ) המתארת את המשתנה y בהתאם למשתנה . t ג . סרטטו את גרף הפונקציה . 70 בין המשתנים m–ו y קיים יחס ישר . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי לפונקציה f ( m ) המתארת את המשתנה y בהתאם למשתנה . m ג . סרטטו את גרף הפונקציה . 71 בסרטוט המוקטן שלפניכם נתון : AB = מ"ס 7 , BC = מ"ס 9 קבעו לפי הנתונים את יחס הגבהים . CD : AE הסבירו . 72 אוטובוס ורכבת עברו אותו מרחק . הרכבת עברה את המרחק הזה 3–ב שעות , והאוטובוס עבר אותו 6–ב שעות . מהו היחס בין מהירות הרכבת למהירות האוטובוס ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר