עמוד:320

300–ב 58 גר' של חטיף "טעימון" יש 120 גר' פרי . כמה גר' פרי יש 60–ב גר' של חטיף "טעימון ? " 59 גובהו של הר התבור הוא . 'מ 560 תלמידי הכיתה בנו מודל מוקטן של ההר בגובה מ"ס 112 . מהו קנה המידה של המודל ? 60 לפניכם מפה של אזור " שבעת המינים . " מ"ס 1 במפה זו מייצג מ"ק 5 בשטח . א . רשמו על פי השבילים המסומנים במפה נכון או לא נכון : המרחק בין נווה זית למצפה תאנה הוא מ"ק 15–כ . המרחק בין עמק תמר למצפה תאנה הוא . מ"ק 18–כ המרחק בין נחל רימון לעמק תמר הוא מ"ק 25–כ . המרחק בין הר חיטה לרמת גפן הוא מ"ק 8–כ . ב . מהו בערך המרחק בין רמת גפן למצפה תאנה במציאות ? ג . מהו בערך המרחק בין נווה זית להר חיטה במציאות ? ד . מהו קנה המידה של המפה ? 61 מדדתי את הדופק שלי במשך 15 שניות וספרתי 20 פעימות . מה היה הדופק שלי בדקה אחת ? 62 מהירותו של צב היא מ"ס 2 בשנייה . א . כמה ס"מ יעבור הצב 3–ב דקות ? ב . כמה ס"מ יעבור הצב x–ב דקות ? 63 רוכבת אופניים עברה 3 , 600 מטר 6–ב דקות . מצאו את מהירותה הממוצעת במטרים לשנייה . * משימות 63-59 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק א , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" עמ' © 41–ו 38 , 34 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר