עמוד:318

3 42 בקופסה 40 כדורים - מהם צהובים והשאר ירוקים . 8 א . מה היחס בין מספר הכדורים הצהובים למספר הכדורים הירוקים בקופסה ? ב . כמה כדורים ירוקים יש בקופסה ? 43 להכנת לימונדה מוסיפים כוס מיץ לימון סחוט לכל 4 כוסות מים . א . מהו היחס בין כמות מיץ הלימון לכמות המים בלימונדה ? ב . כמה כוסות מיץ לימון יש לסחוט להכנת 60 כוסות לימונדה ? 44 אורך צלע אחת במלבן הוא מ"ס a . אורך הצלע הסמוכה גדול פי . 3 א . מה היחס בין האורכים של שתי הצלעות ? ב . מה היחס בין האורך של כל אחת מהצלעות ובין היקף המלבן ? 45 בכיתתנו היחס בין מספר התלמידים שהם ותיקים בארץ למספר העולים החדשים הוא . 3 : 2 איזה חלק מכלל תלמידי הכיתה הם עולים חדשים ? 46 גדי קלע 8 סלים מתוך 40 זריקות לסל . חנן קלע 5 סלים מתוך 10 זריקות . מי קלע יותר סלים באופן יחסי ? 47 בישראל , בשנת , 2001 היחס בין מספר הילדים עד גיל 15 למספר המבוגרים בני 15 עד 64 ולמספר המבוגרים שגילם יותר 64–מ היה . 2 : 3 : 1 א . מה היה היחס בין מספר הילדים עד גיל 15 למספר המבוגרים בני 15 עד ? 64 ב . מה היה היחס בין מספר הילדים עד גיל 15 למספר המבוגרים שגילם יותר ? 64–מ ג . מה היה היחס בין מספר המבוגרים בני 15 עד 64 למספר המבוגרים שגילם יותר ? 64–מ ד . לפי הנתונים האלה , האם לדעתכם הייתה ישראל " צעירה" או " מבוגרת ? " הסבירו . ה . איזה חלק מאוכלוסיית ישראל היו ילדים עד גיל ? 15 48 בכל סעיף כתבו את היחס בצורה מצומצמת . | 12 : 4 ב | 18 : 42 ג | 126 : 42 : 21 ד | 12 : 4 : 16 א 49 הנקודה B בסרטוט נמצאת על הקטע . CE היחס בין הגודל של < DBE לגודל של < DBC הוא . 5 : 7 מהו הגודל של ?< DBE בחרו מבין התשובות האלה : א . 105 ° ב . 20 ° ג . 75 ° ד . 70 °

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר