עמוד:317

יחס ופרופורציה א . יחס 38 בבניין מסוים מתגוררים 21 בנות 14–ו בנים . א . מצאו את היחס בין מספר הבנים למספר הבנות . ב . מצאו את היחס בין מספר הבנות בבניין למספרם של כל הילדים בבניין . 39 על כוננית עומדים 88 ספרים , 66 מהם ספרי קריאה , והשאר ספרי עיון . א . מהו היחס בין מספר ספרי העיון למספר ספרי הקריאה ? ב . מהו היחס בין מספר ספרי הקריאה למספר הכולל של הספרים ? 40 מוט שאורכו מ"ס 178 חולק לשני חלקים , שאורך אחד מהם הוא מ"ס 89 . מהו היחס בין שני החלקים ? 41 לפניכם סדרה של משולשים . המשולש הראשון בסדרה בנוי מארבעה משולשים חופפים . ממשולש 1 בונים את שאר המשולשים בסדרה . א . לכל אחד מארבעת המשולשים הראשונים בסדרה כתבו מהו היחס בין השטח הלבן לשטח הירוק במשולש . ב . מהו היחס בין השטח הלבן לשטח הירוק במשולש שבמקום 10–ה בסדרה ? במקום ? n–ה הסבירו . ג . מהו היחס בין שטח משולש 1 לשטח משולש ? 2 ד . מהו היחס בין שטח משולש 2 לשטח משולש ? 3 ה . מהו היחס בין שטח משולש 3 לשטח משולש ? 4 ו . מהו היחס בין שטח המשולש שבמקום n–ה לשטח המשולש שבמקום ? n + 1–ה ז . ממשולש 1 ב נו גם את המשושה שלפניכם . מהו היחס בין השטח הלבן לשטח הירוק במשושה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר