עמוד:313

25 גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודות . ( 4 , 2 . 5 )–ו ( -6 , 5 ) א . מהו שיפוע הפונקציה ? ב . כתבו ייצוג אלגברי לפונקציה . 26 הפונקציה הקווית f ( x ) מקיימת : . f ( 2 ) = 10 , f ( -3 ) = 5 א . כתבו ייצוג אלגברי לפונקציה . f ( x ) ב . כתבו את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר x ועם ציר . y 27 במחברת של מאיר היו רשומים ייצוגים אלגבריים של פונקציות קוויות בצורה , mx + b וטבלות ערכים מתאימות . העט של מאיר הכתים את הדף . עזרו למאיר לשחזר את מה שהיה כתוב . אם אפשר - שחזרו ; אם אי–אפשר - הסבירו מדוע אי–אפשר . ו . פתרון בעיות מילוליות–חלק ב 28 הזרימו מים ממכל א אל מכל ב עד שמכל ב התמלא . הגרפים שלפניכם מתארים את ההשתנות של כמויות המים בשני המכלים . א . כמה ליטרים מים היו בכל אחד מהמכלים כעבור 45 שניות ? ב . לאחר כמה זמן היו בכל אחד מהמכלים 100 ליטר מים ? ג . לאחר כמה זמן התמלא מכל ב ? ד . כמה ליטרים מים נשארו במכל א אחרי שמכל ב התמלא ? ה . באיזה מכל היו יותר מים לאחר 25 שניות ? בכמה ליטרים יותר ? ו . לאחר כמה זמן הייתה כמות מים שווה בשני המכלים ? כיצד רואים זאת בגרף ? ז . השוו את מהירות ההתרוקנות של מכל א למהירות המילוי של מכל ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר